Conditii internare

CONDITII DE INTERNARE

 

CONDITII DE ADMITERE SI DE SPITALIZARE

  Serviciile medicale spitalicesti se acorda pe baza urmatoarelor cerinte:

  • -Recomandare de internare din partea medicului de familie sau a medicului specialist (bilet de trimitere)
  • -Documentele care atesta calitatea de asigurat (card de sanatate sau adeverinta inlocuitoare, cupon pensie sau adeverinta de salariat)
  • -Act de identitate (Buletin de Identitate sau Carte de Identitate).

 

CONDITII DE INTERNARE

      Mentionam ca toate internarile se fac in concordanta cu structura de sectii si compartimente pe specialitati a spitalului.  Serviciile medicale spitalicesti sunt de recuperare si ingrijiri paliative si cuprind:

  1. consultatii;
  2. investigatii;
  3. tratamente medicale , de recuperare fizica si balneologie , ingrijiri paliative;
  4. îngrijire, medicamente, materiale sanitare, cazare si masa.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie sau a medicului de specialitate, aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Documentele care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat.
Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.
Pensionar –Act de identitate si ultimul cupon/talon pensie.
Copii cu varsta de pana la 18 ani – Act de identitate,daca nu realizeaza venituri de munca.
Somer – act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM.
Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr.416/2001.
Coasiguratul – Act de identitate si u document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul.Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de persoane sotul,sotia si parintii fara venituri proprii,aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
Cetatenii straini si apatrizii – care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.