Tarife analize

LISTA INVESTIGATIILOR PARACLINICE - ANALIZE LABORATOR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI

Nr. crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif(RON)
1 2.6001 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1 14,00
2 2.6002 Numărătoare reticulocite 5,00
3 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,00
4 2.6040 VSH*1) 2,50
5 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,00
6 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,00
7 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
8 2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 8,00
9 2.6102 APTT 12,30
10 2.6103 Fibrinogenemie*1) 12,00
Biochimie - serică şi urinară
11 2.1002 Proteine totale serice*1) 6,00*
12 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 14,00
13 2.10062 Transferină 23,00
14 2.10063 Feritină serică 38,00
15 2.1011 Uree serică*1) 5,00
16 2.1012 Acid uric seric*1) 5,00
17 2.1014 Creatinină serică*1), **) 5,00
18 2.1015 Bilirubină totală*1) 6,00
19 2.1016 Bilirubină directă*1) 6,00
20 2.1020 Glicemie*1) 5,00
21 2.10303  Colesterol seric total*1) 6,00
22 2.10304  HDL colesterol*1) 8,00
23 2.10305  LDL colesterol*1) 8,00
24 2.10306  Trigliceride serice*1) 7,00
25 2.10402  TGP*1) 5,00
26 2.10403  TGO*1) 5,00
27 2.10404  Creatinkinaza CK 8,00
28 2.10406  Gama GT 7,00
29 2.10409  Fosfatază alcalină*1) 7,00
30 2.10500  Sodiu seric*1) 9,00
31 2.10501  Potasiu seric*1) 9,00
32 2.10503  Calciu seric total*1) 5,00
33 2.10504  Calciu ionic seric*1) 7,00
34 2.10505  Magneziemie*1) 6,00
35 2.10506  Sideremie*1) 8,00
36 2.10507  Fosfor (fosfat seric) 9,00
37 2.1066 Bicarbonat seric (EAB) 23,00
38 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1 )8,00
39 2.2604 Dozare proteine urinare*1) 5,00
40 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară)*8) 22,00
41 2.2622 Dozare glucoză urinară*1) 5,00
42 2.2623 Creatinină urinară*8) 8,00
Imunologie
43 2.2500 TSH*1) 20,00
44 2.2502 FT4*1) 20,00
45 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 38,00
46 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 20,00
47 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 20,00
48 2.2514 Cortizol 25,00
49 2.2521 Testosteron 30,00
50 2.2522 Estradiol 21,00
51 2.2523 Progesteron 24,00
52 2.2525 Prolactină 24,00
53 2.327091 Anti-HAV IgM*2) 40,98
54 2.327092 Ag HBs (screening)*2)CALITATIV 15,00
55 2.327093 Anti HCV*2)CALITATIV 16,00
56 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 15,00
57 2.40000 ASLO*1) 10,00
58 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) 6,00
59 2.40013 Confirmare TPHA*4) 10,00
60 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 35,00
61 2.430011 Complement seric C3 10,00
62 2.430012 Complement seric C4 10,00
63 2.43010 IgG seric 12,00
64 2.43011 IgA seric 12,00
65 2.43012 IgM seric 12,00
66 2.43014 IgE seric 10,00
67 2.40053 Proteina C reactivă*1) CALITATIV 8,00
68 2.43040 Factor rheumatoid CALITATIV 8,00
69 2.43045 ATPO 38,00
70 2.43135 PSA 23,07
71 2.43136 free PSA*6) 23,61
Microbiologie - Exudat faringian
72 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 14,00
73 2.50102 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 12,00
Examen urină
74 2.3100 Urocultură*1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 14,00
75 2.50116 Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 12,00
Examene materii fecale
76 2.3062 Coprocultură*1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 16,00
77 2.501201 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 12,00
78 2.5100 Examen coproparazitologic (3 probe)*1) 12,00
79 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 15,00
Examene din secreţii vaginale
80 2.3074 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 16,00
81 2.50114 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 12,00
Examene din secreţii uretrale
82 2.3080 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 16,00
83 2.50115 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 12,00
Examene din secreţii otice
84 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 18,00
85 2.50119  Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 12,00
Examene din secreţii nazale
86 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 14,00
87 2.5010 3 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 12,00
Examene din secreţii conjunctivale
88 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 16,00
89 2.5011 0 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 12,00
Examene din colecţie purulentă
90 2.5032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 18,00
91 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 12,00
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
92 2.313 Antibiograma*5) 12,00
93 2.502 Antifungigrama*5) 14,00
Examinări histopatologice şi citologice
94 2.9000 Piesă prelucrată la parafină*7) 30,66/piesă
95 2.9021 Bloc inclus la parafină cu histopatologic*7) 40,33/bloc
96 2.9020 Diagnostic histopatologic pe lamă 18,20
97 2.9010 Examen histopatologic cu coloraţii speciale 124,26
98 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii parafină 32,73
99 2.9023 Citodiagnostic secreţie vaginală 32,73
100 2.9024 Examen citohormonal 30,34
101 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie 32,73
102 2.9030 Teste imunohistochimice*) 94,99/set
103 2.9160 Examen Babeş-Papanicolau*1) 39,35